Ritratti

Laqgħat

Sindki mlaqqghin fl-Isptar il-Qadim - Progett turistiku Nov 15
Sindki mlaqqghin fl-Isptar il-Qadim - Progett turistiku Nov 15
Viżita Pastorali fil-Kappella ta' San Bażilju | 2013
Viżita Pastorali fil-Kappella ta' San Bażilju | 2013
Konsultazzjoni mill-MEPA- Pjan Lokali
Konsultazzjoni mill-MEPA- Pjan Lokali
Laqgħa mal-Onor Joe Mizzi
Laqgħa mal-Onor Joe Mizzi
Konsultazzjoni Pubblika-trasport pubbliku
Konsultazzjoni Pubblika-trasport pubbliku