Ritratti

Xogħolijiet fl-Imqabba

Konkos fl-isqaq f'Xaghri Mqalleb
Konkos fl-isqaq f'Xaghri Mqalleb
Fence madwar plot mahmuga
Fence madwar plot mahmuga
Inawgurazzjoni ta' soqfa godda fl-Isptar il-Qadim
Inawgurazzjoni ta' soqfa godda fl-Isptar il-Qadim
Onor Stefan Buontempo, jinawgura xoghlijiet ta' restawr
Onor Stefan Buontempo, jinawgura xoghlijiet ta' restawr
Ghoti ta' konkos f' Xaghri Mqalleb
Ghoti ta' konkos f' Xaghri Mqalleb
Istallazzjoni ta' dawl godda fl-inhawi tat-Torri Vincenti
Istallazzjoni ta' dawl godda fl-inhawi tat-Torri Vincenti
Istallazzjoni ta' dwal tat-toroq godda f'Xaghri Mqalleb
Istallazzjoni ta' dwal tat-toroq godda f'Xaghri Mqalleb
Xoghlijiet mill-haddiema tal-RSS
Xoghlijiet mill-haddiema tal-RSS
Xogħolijiet f'Misraħ il-Fidwa | 2014
Xogħolijiet f'Misraħ il-Fidwa | 2014
Tindif tal-Ġibjun
Tindif tal-Ġibjun
Fence f'M'Anġ Sapiano
Fence f'M'Anġ Sapiano
Lampa ġdida fi Triq Ħal Kirkop
Lampa ġdida fi Triq Ħal Kirkop
U-bars bħala protezzjoni għat-tfal tal-FC Nursery
U-bars bħala protezzjoni għat-tfal tal-FC Nursery
Restawr fuq il-pedestall ta' San Franġisk
Restawr fuq il-pedestall ta' San Franġisk
Restawr tad-dahliet tal-katakombi (Heritage Malta)
Restawr tad-dahliet tal-katakombi (Heritage Malta)