Aċċessibilità

Kull sforz sar sabiex jiżgura li s-sit jikkonforma mar-rakkomandazzjonijiet u l-kondizzjonijiet tal- W3C Web Accessibility Standards sabiex tiżgura li s-sit ikun aċċessibli għal individwi b’ diżabilitajiet speċifiċi.