Drittijiet tal-Awtur

Il-materjal fuq din il-website hu kopert mid-disposizzjonijiet ta’ l-Att dwar id-Drittijiet ta’ l-Awtur, tal-liġijiet ta’ Malta, tal-poloz, tar-regolamenti, u ta’ kull ftehim internazzjonali li jidħol fih il-Gvern ta’ Malta. L-informazzjoni f’din il-website hi disponibbli għall-użu personali u għall-użu pubbliku li mhux kummercjali. Għal dawn l-iskopijiet tista’ tiġi riprodotta mingħajr ħlas jew permess ieħor sakemm il-materjal riprodott huwa kopja vera ta’ l-oriġinal u dan is-sit hu identifikat bħala s-sors.