Niċeċ

  • Il-Kunċizzjoni - Triq il-Parroċċa
  • Il-Kunċizzjoni/Qalb ta' Santa Marija - Triq Santa Katerina
  • Madonna tal-Karmnu - Triq il-Karmnu
  • San Ġużepp - Pjazza tal-Knisja
  • San Ġużepp - Triq San Bazilju
  • San Ġużepp - Triq Valletta
  • San Mikiel - Triq id-Duluri
  • San Mikiel - Triq il-Langasa
  • San Pawl - Pjazza Ġublew tad-Djamanti
  • San Pawl - Triq it-Torri Vincenti