Uffiċċju

KUNSILL LOKALI TAL-IMQABBA
29, Triq il-Parroċċa,
L-Imqabba, MQB 1512

Tel: (356) 2168 0622

Email: mqabba.lc@gov.mt

Website: www.mqabba.gov.mt

Facebook: L-Imqabba Local Council
 

 
Ħinijiet tal-Ftuħ tal-Uffiċċju:

Fix-Xitwa
(mill-01 ta’ Ottubru sal-15 ta’ Ġunju)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa
mit-8.00am sal-4.00pm

Is-Sibt
mid-9:00am sa 12:00pm


Fis-Sajf
(mis-16 ta’ Ġunju sat-30 ta’ Settembru)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa
mit-8.00am sas-1.00pm

Is-Sibt
mid-9:00 sa 12:00pm