Membri

 
 
Il-Kunsillieri Eletti fit-Tmien Leġiżlatura
 
 
Mix-xellug għal-lemin:
Anthony Bonello - Deputat Segretarju Eżekuttiv, Owen Sciberras - Kunsillier, Grace Marie Zerafa - Deputat Sindku, Omar Farrugia - Sindku, Jonathan Dingli - Kunsillier u Henry Zaffarese - Kunsillier
 

 
Il-Kunsillieri Eletti fis-Seba' LeġiżlaturaMix-xellug għal-lemin:
Anthony Bonello - Segretarju Eżekuttiv, Grace Marie Mallia - Kunsillier, Nicholas Briffa - Sindku, Noel Galea - Kunsillier, Charlene Zammit - Deputat Sindku u Michel Farrugia - Kunsillier
 

 
Il-Kunsillier Paul Spiteri jieħu l-post tal-Kunsillier Noel Galea, wara r-reżenja tiegħuMix-xellug għal-lemin:
Anthony Bonello - Segretarju Eżekuttiv, Michel Farrugia - Kunsillier, Charlene Zammit - Deputat Sindku, Nicholas Briffa - Sindku, Grace Marie Mallia - Kunsillier u Paul Spiteri - Kunsillier
 


Dr Charlene Zammit tassumi l-kariga ta' Sindku u l-Kunsillier Grace Marie Mallia, il-kariga ta' Deputat Sindku; u tiġi eletta l-Kunsillier Anita Farrugia wara r-riżenja ta' Nicholas Briffa minn Sindku u KunsillierMix-xellug għal-lemin:
Paul Spiteri - Kunsillier, Anita Farrugia - Kunsillier, Charlene Zammit - Sindku, Grace Marie Mallia - Deputat Sindku, Michel Farrugia - Kunsillier u Anthony Bonello - Segretarju Eżekuttiv.