Ritratti tal-Imqabba

Merħba fis-sit elettroniku

tal-Kunsill Lokali tal-Imqabba

Il-Kunsill

Dr Charlene Zammit
Dr Charlene Zammit
Sindku
Grace Marie Mallia
Grace Marie Mallia
Deputat Sindku
Michel Farrugia
Michel Farrugia
Kunsillier
Paul Spiteri
Paul Spiteri
Kunsillier
Anita Farrugia
Anita Farrugia
Kunsillier
Anthony Bonello
Anthony Bonello
Segretarju Eżekuttiv

It-Temp

°CIkkuntattjana

KUNSILL LOKALI TAL-IMQABBA
29, Triq il-Parroċċa,
L-Imqabba, MQB 1512
Malta
Tel. (356) 2168 0622 / (356) 2168 0606
Email. mqabba.lc@gov.mt
Website. www.mqabba.gov.mt