Michel Farrugia

newsimage

Kunsillier responsabbli mill-qasam ambjentali, manutenzjoni tat-toroq u bankini, sinjali tat-traffiku u żamma ta’ ġonna pubbliċi.

Grace Marie Mallia

Deputat Sindku aktar

Michel Farrugia

Kunsillier aktar

Paul Spiteri

Kunsillier aktar

Anita Farrugia

Kunsillier aktar

Anthony Bonello

Segretarju Eżekuttiv aktar