Paul Spiteri

newsimage

Responsabbli mill-isport u attivita’ fiżika, enerġija alternattiva, tibdil fil-klima, u saħħa.


Il-Kunsillier Paul Spiteri, miżżewweġ lil Loreta, gradwat mill-Universita ta' Malta f' B.Sc (Hons) Health Science (Env. Health). Jaħdem mad-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fil-Ministeru ghall-Energija u Sahha bhala Environmental Health Practitioner. Involut b’mod volontarju fl-amministrazzjoni ta’ Mqabba F.C.

Grace Marie Mallia

Deputat Sindku aktar

Michel Farrugia

Kunsillier aktar

Paul Spiteri

Kunsillier aktar

Anita Farrugia

Kunsillier aktar

Anthony Bonello

Segretarju Eżekuttiv aktar